Gimara recommends reading but doesn’t agree with all opinions in these references.

Heinikoski, S. (2020). European migration and border management: Future reforms reassert symbolic solidarity. UPI briefing paper, (295). Accessed: https://www.fiia.fi/julkaisu/european-migration-and-border-management

Työ- ja elinkeinoministeriö.  2019. Talent Boost Cookbook Finland. Accessed: https://tem.fi/documents/1410877/7552084/Talent+Boost+Cookbook+Finland.pdf

Varsinais-Suomen ELY, Kokka kohti Suomea. 2021. Kansainvälisen rekrytoinnin opas. Saatavissa: https://www.ely-keskus.fi/-/kansainv-c3-a4lisen-rekrytoinnin-opas-julkaistu-ty-c3-b6nantajien-tueksi

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2021. Kotoutumisen sanasto. Julkaisu julkaistaan myöhemmin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja -sarjassa. Saatavissa: https://beta.kotoutuminen.fi/documents/56901608/71065357/Kotoutumisen_sanasto_1_laitos.pdf/7f5c1f87-dd0c-4051-38f3-3d7ea6e4e1ea?t=1624277824724

Valtioneuvosto. 2021. Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Valtioneuvoston julkaisuja 2021:62. Työ- ja elinkeinoministeriö Helsinki. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-856-7

THL. 2021. Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoinnissa? Saatavissa: https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/monikulttuurinen-tyoelama/miten-edistaa-monimuotoisuutta-rekrytoinnissa/

Työ- ja elinkeinoministeriö, 10.05.2021. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja : 2021:31  Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2021 . Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163076

Valtioneuvoston kanslia, 10.05.2021.  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta : 2021:29. Maahan muuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolut. Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163095

Sisäministeriö. 2021. Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma vuosille 2021−2024 − pois varjoyhteiskunnasta. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-620-1

Brauer, S.; Ratinen, I.; Kumpulainen, K.; Kyrö-Ämmälä, O.; Nikander, L. & Väänänen, I.  2021. AGENCY, EXPERTISE AND WORKING LIFE SKILLS – STUDENTS’ CONCEPTIONS OF THE GENERIC COMPETENCES REQUIRED IN THE WORLD WORLD OF WORK. In European Journal of Education Studies. Accessed: https://oapub.org/edu/index.php/ejes/article/view/3710/6346

Salmivaara, V., & Heikkilä, J. P. 2021. Pitääkö yrittäjän elää yrittäjän elämä?. Aikuiskasvatus41(1), 49-56. Saatavissa: https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107390

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2021. Työ- elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:10. Työelämän monimuotoisuusohjelma. Toimenpideohjelma työelämän monimuotoisuuden edistämiseksi maahanmuuton ja kotoutumisen näkökulmasta. Toimenpideohjelma työelämän monimuotoisuuden edistämiseksi maahanmuuton ja kotoutumisen näkökulmasta. Työ- ja elinkeinoministeriö, työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikkö. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-663-5

Kyntäjä, E. 2021. Maahanmuuttajien työllistyminen on tahdon asia – Kielikoulutukseen tarvitaan lisää satsauksia. Saatavissa: https://www.sak.fi/ajankohtaista/blogi/maahanmuuttajien-tyollistyminen-tahdon-asia-kielikoulutukseen-tarvitaan-lisaa-satsauksia

Haltia, N., Isopahkala-Bouret, U., & Jauhiainen, A. 2021. The vocational route to higher education in Finland: Students’ backgrounds, choices and study experiences. European educational research journal, 1474904121996265. Accessed: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1474904121996265

Alho, R. 2020. “‘You Need to Know Someone who Knows Someone’: International Students’ Job Search Experiences.” Nordic Journal of Working Life Studies 10 (2): 3–22. Accessed: https://doi.org/10.18291/njwls.v10i2.120817

Strukova, N., & Cultural, N. 2020. Employability of Foreign Graduate Students in Sweden and Finland: Attraction, Integration and Employment of International Graduates in National Labour Market. Accessed: https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/150365/Strukova_Nataliia_Thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Jokila, S. (2020). From Inauguration to Commercialisation: Incremental yet Contested Transitions Redefining the National Interests of International Degree Programmes in Finland. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 6(2), 143-156. Accessed: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2020.1745016 

Pappa, S., Elomaa, M., & Perälä-Littunen, S. (2020). Sources of stress and scholarly identity: the case of international doctoral students of education in Finland. Higher Education, 80(1), 173-192. Accessed: https://link.springer.com/article/10.1007/s10734-019-00473-6 

Mathies, C., & Karhunen, H. (2020). Do they stay or go? Analysis of international students in Finland. Globalisation, Societies and Education, 1-13. Accessed: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14767724.2020.1816926 

Zafar, A., & Kantola, J. 2019. Brain Drain in Finland; A real Threat or a myth and its impact on Finland’s R&D capabilities. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. Accessed: http://repozytorium.put.poznan.pl/Content/473148/PDF/Zafar_Afnan_Kantola_Jussi_Brain_Drain_in_Finland_A_real_Threat_or_a_myth_and_its_impact_on_Finland%E2%80%99s_R&D_capabilities.pdf 

Zafar, A., & Kantola, J. 2019. Brain Drain in Finland; A real Threat or a myth and its impact on Finland’s R&D capabilities. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie. Accessed: http://repozytorium.put.poznan.pl/Content/473148/PDF/Zafar_Afnan_Kantola_Jussi_Brain_Drain_in_Finland_A_real_Threat_or_a_myth_and_its_impact_on_Finland%E2%80%99s_R&D_capabilities.pdf 

Pörhölä, M., Cvancara, K., Kaal, E., Kunttu, K., Tampere, K., & Torres, M. B. (2020). Bullying in university between peers and by personnel: cultural variation in prevalence, forms, and gender differences in four countries. Social Psychology of Education, 23(1), 143-169. Accessed: https://link.springer.com/article/10.1007/s11218-019-09523-4 

Eskelä, E., 2013. Migration Decisions of Skilled Migrants: International degree students in an offbeat destination. Nordic Journal of Migration Research, 3(3), pp.145–152. Accessed: http://doi.org/10.2478/njmr-2013-0004

Karttunen, A. 2021. Uusi katsaus validoinnin laadusta pohjoismaissa on julkaistu. Saatavissa: https://epale.ec.europa.eu/fi/content/uusi-katsaus-validoinnin-laadusta-pohjoismaissa-julkaistu?fbclid=IwAR3d_swghjsmmOEFP3atjWtPz5bwrfIqORNdaF340djujNahKH8svDGIAfg

Yle. 2021. Suomeen opintojensa jälkeen työllistynyt Caelum Davies on yksi niistä, joita Suomi tahtoo lisää – Tutkija: Anonyymi rekrytointi auttaisi (Luettu 18.1.2021) Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-11697800

Alho, R. (2020). ‘You Need to Know Someone Who Knows Someone’: International Students’ Job Search Experiences. Nordic Journal of Working Life Studies. Accessed: https://doi.org/10.18291/njwls.v10i2.120817

Kazi, Villiina & Alitolppa-Niitamo, Anne & Kaihovaara, Antti (toim.). (2019). Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Tutkimusartikkeleita kotoutumisesta. TEM oppaat ja muut julkaisut 2019:10. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. ISBN 978-952-327-487-7.

Zafar, A. 2019 Revamping the employability of highly skilled immigrants in Finland Siirtolaisuusinstituutin julkaisuja 4/2029.

Zafar, A. 2019. Is the shortage of talent in Finland real or just a myth?

Zafar, A. & Ahola, M. 2019. The odyssey of obtaining a student visa for Finland

Opetus- ja kulttuuriministeriö & Sisäministeriö, 2019. Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja integroitumista sujuvoitetaan yhteistyöllä.

Yle 30.8.2019. Työperäistä maahanmuuttoa halutaan lisää, nykyään se on hidasta ja kallista – työnantajat ja viranomaiset ovat pullonkauloista eri mieltä

Yle 6.9.2019.  Immigration officials say staffing problems are behind a delay in processing students’ residence permit applications.

THL 18.6.2019. Turvapaikanhakijoilla on runsaasti masennus- ja ahdistusoireita ─ uutta tietoa hakijoiden terveydestä

Skogberg ym (toim). Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi. Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhakijoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 12/2019.

Sivista 17.9.2019.  Suomesta valmistuneet ja työhön jääneet kansainväliset osaajat: Opetuksesta kiitosta, työn löytämiseen lisää keinoja ja lupaprosessit sujuviksi

Yle Areena, Yle Radio 1, kevät 2019. Nainen, joka tuli Suomeen. 13 tarinaa kotoutumisesta Suomeen.

Radio Public 1.3.2019.  TEM Podcast. Miksi ulkomainen huippuosaaja haluaisi Suomeen? Vieraana aiheesta ovat puhumassa TEM:n kansliapäällikkö Jari Gustafsson ja Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Radio Public 29.3.2019. TEM Podcast.  Miten maahanmuuttajien työllisyys saadaan nousuun? Keskustelemassa TEM:n maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen sekä Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. Keskuskauppakamari 23.5.2019. Suomi tarvitsee lisää osaamisperusteista maahanmuuttoa

Yle Uutiset 11.1.2019. Valtava työvoimapula vaivaa metallialaa –
muutamassa vuodessa tarvitaan 53 000 uutta työntekijää

Kauppalehti 14.5.2019. Suomi tarvitsee kymmeniä tuhansia työperäisiä maahanmuuttajia – TEM: ”Systeemi ei ole parhaassa terässä houkuttelemaan ihmisiä tänne”

Tuuli Kurki 22.2.2019.  Ko­tout­ta­mis­toi­men­pi­teet voi­vat vah­vis­taa maa­han­muut­ta­jien syr­jäy­ty­mis­tä.

MTV-uutiset 25.4.2019. Vuoden pakolaisnainen ei antanut ennakkoluulojen estää kotoutumista – kaksi vuotta maassa ja valmistuu nyt ylioppilaaksi.

AMK-lehti 4.10.2018. Etäopetus toimii myös maahanmuuttajien suomen opetuksessa